Документа

Информатор о раду школе

Статут Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“

Измене и допуне статуа

Развојни план школе

Европски развојни план за период од 2022. до 2027.

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Измене Пословника Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о друштвено корисном раду

Правилник о заштити личних података

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду 2

Правилник о изменама и допунама

Правлиника о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о испитима у средњој школи

Правилник о мерама, начину и поступку безбедности

Правилник о похваљивању и награђивању

Правилник о раду

Правлиник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона

Правилник о поступцима јавних набавки 2021.

Правилник о систематизацији 2022 – Новембар

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о условима и начину коришћења службених возила

Годишњи извештај о раду дома ученика 2021-2022.

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 2022.

Извештај о раду директора 2021 – 2022.

Извештај о раду школе 2021 – 2022.

 
 
 
 
Scroll to Top