Квалитетно образовање за све

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе.

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ се заснива на резултатима пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ који је спроведен у периоду 2017-2019. године у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоје, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и другим партнерима.

Нови пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у погледу борбе за, уклањања предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама. Пројекат ће користити Оквир компетенција за демократску културу Савета Европе за систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика.

Scroll to Top