ЈПОАОО

Јавно Признати Организатор Активности Образовања Одраслих

У периоду од октобра 2009. до марта 2012. године школа је била укључена у пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања у Србији“ Општи циљ пројекта био је да пружи подршку модернизацији система стручног образовања и обука како би се изашло у сусрет потребама тржишта рада и потребама ученика (полазника).

2013. године школа је верификовала проширену делатност која се односила на организовање обука за одрасле: 18 стручних обука из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране; 14 кратких обука за потребе тржишта рада по модуларном систему. 2012. год школа је верификована као Јавно признати организатор активности образовања драслих за обуке:

Обуке из области прехрамбене технологије:

1. Производња хлеба

2. Производња пецива од лиснатог теста

3. Производња белог пецива

4. Израда чајног пецива и бисквита

5. Израда бурека

6. Израда пица

Обуке из области пољопривреде :

1. Ратарско-повртарска производња

2. Производња поврћа у заштићеном простору

3. Производња поврћа у заштићеном и на отвореном простору

4. Аранжирање биљног материјала

Информационе технологије:

1. ИКТ обука

Од 2013. до 2022. год. обучено је 905 полазника за КПЗ Забела, Окружни затовор у Зајечару и Лесковцу, НСЗ филијала Пожаревац

Scroll to Top