Ветеринарски техничар

Образовни профил ветеринарски техничар је један од најатрактивнијих смерова у нашем подручју рада. Стицање квалификације ветеринарски техничар траје четири године.

Циљ стручног образовања за квалификацију ветеринарски техничар је оспособљавање ученика за асистирање ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти. Неопходно је стално прилагођавање променљивим захтевима тржишта рада, континуирано образовање и стручно усавршавање.

Ветеринарски техничар по завршеном школовању може да ради следеће послове :

· Организовање сопственог рада у области ветеринарске медицине

·Асистирање ветеринару при третману животиња у ветеринарској амбуланти

·Пријем узорака за трихинелоскопски преглед

·Узимање узорака за хематолошки, биохемијски, микробиолошки и копролошки преглед

·Обављање послова здраствене заштите животиња на терену уз надзор ветеринара

·Вођење и испуњавање ветеринарске документације

·Предузимање мера сигурности у раду и заштите животне средине, у складу са прописима

Након завршене средње школе могућност запошљавања у :

· ветеринарским станицама

· ветеринарским амбулантама

· пет шоповима

·ветеринарско-специјалистичким институтима

·установама које се баве производњом намирница и прерадом сировина животињског порекла (месне индустрије, млечне индустрије, кожаре, кафилерије,

·погони за производњу сточне хране

·установе специјализоване за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију,

Наставак школовања:

· Факултет ветеринарске медицине

· Медицински факултет

·свим смеровима Пољопривредног факултета

· Полицијска академија

· Војна академија

·Учитељски и други друштвени факултети

·већини смерова Природно – математичког факултета

· Шумарском факултету

·многим смеровима Филолошког факултета

· Факултету физичке културе

· Правном факултету

· Економском факултету

· Све високе школе

Инфроматор за Ветеринарског техничара можете погледати овде.

 
 
Scroll to Top