Обука ученика за органско воћарство

Пројекат „Обука ученика за органско воћарство“ организован је у оквиру програма Еразму+ и финансиран од стране Европске уније у партнерству са организацијом ПРОБИО из Северне Македоније. Пројекат је трајао до маја 2019. године, а мобилност 12 ученика и 3 наставника изведена је у периоду од 10. 9 до 24. 9 2018. године. Учествали су ученици из одељења трећег и четвртог разреда образовног профила пољопривредни техничар, наставници су из стручног већа пољопривредне струке. Ученици и наставници боравили су у месту Валандово. Обука је планирана у неколико модула: принципи и подизање органског воћњака, примена агротехничких мера, брање паковање, контрола, сертификација и транспорт органих производа. Ученици и наставници су поред планираних активности за стицање знања и вештина имали прилику да се упознају са културом, традицијом обичајима, историјом и природним лепотама Валандова и околине

Scroll to Top