Вандредно образовање

По одобрењу Министарства просвете Републике Србије сваке школске године одобрава се упис ванредних ученика по разредима, преквалификација, доквалификација и специјалистичко образовање.

Услови уписа у I разред:

 1. полазник старији од 17 година

 2. завршена основна школа

 3. полазник пријаваљен школској управи Пожаревац

Потребна документација:

 1. Сведочансто о завршеном основном образовању

 2. Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању

 3. Лекарско уверење

 4. Извод из матичне књиге рођених

 5. Пријава за упис у средњу школу

Потребна документа за наставак образовања:

 1. Сведочансто у завршеном разреду/разредима

 2. Лекарско уверење

 3. Извод из матичне књиге рођених

 4. Пријава за упис у средњу школу

Потребна документа за упис за преквалификација и доквалификацију:

 1. Сведочанства о завршеним разредима

 2. Диплома о завршеном школовању

 3. Лекарско уверење

 4. Извод из матичне књиге рођених

 5. Пријава за упис у средњу школу

Услови за упис на специјалистичко образовање

 1. Завршено средње образовање у тајању од 3 или 4 године за одговарајуће занимање, односно образовни профил

 2. 2 године радног искуства на пословима и радним задацима занимања која су обухваћена одговарајућим образовним профилом

Потребна документација:

 1. Диплома о завршеном школовању

 2. Потврда послодавца о радном стажу

 3. Лекарско уверење

 4. Извод из матичне књиге рођених

Верификована образовни профили за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању

 1. Кондитор – специјалита

 2. Прерађивач меса – специјалиста

 3. Пекар – специјалиста

 4. Прерађивач воћа и поврћа-специјалиста

 5. Ветеринарски техничар-специјалиста

 6. Сточар-специјалиста

 7. Ратар-специјалиста

 8. Повртар-специјалиста

 9. Цвећар -специјалиста

 10. Заштитар биља-специјалист

Scroll to Top