Тимови

 • Звездана Митровић – стручни сарадник, библиотекар – координатор
 • Слободан Стојићевић – директор
 • Јелена Јеремић – наставник енглеског језика
 • Ивана Спасић – педагог школе
 • Александра Тошић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Ружица Берић – васпитач у дому ученика
 • Лазар Милетић – наставник стручних предмета прехрамбене струке
 • Мирослава Гаић – наставник српског језика и књижевности
 • Снежана Гроздановић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Ивана Миливојевић – члан Ученичког парламента
 • Јелена Антић – члан Савета родитеља
 • Бен Младеновић – представник локалне самоуправе
 • Велибој Јанковић – председник стручног већа наставника физичког васпитања – координатор
 • Душица Пантовић – председник стручног већа за области предмета филозофија и друштвене науке
 • Марина Перић – предсеник стручног већа за област предмета језика и комуникација
 • Сања Живковић – предсеник стручног већа за област предмета математика и природне науке
 • Маглена Миљковић – предсеник стручног већа за област предмета пољопривреде и ветеринарске струке
 • Биљана Ђорђевић – предсеник стучног већа за област предмета прехрамбене струке
 • Ивана Спасић – педагог школе
 • Весна Васић – наставник стручних предмета ветеринарске струке – координатор тима
 • Тамара Шкорић – наставник социологије са правима грађана
 • Ивана Спасић – педагог
 • Маглена Миљковић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Драган Обрадовић – наставник рачунарства и информатике
 • Сања Живковић – наставник хемије
 • Иванка Николић – члан Савета родитеља
 • Лена Јовановић – члан Ученичког парламента
 • Ивана Спасић -педагог – координатор тима
 • Слободан Стојићевић – директор школе
 • Александар Миленковић – секретар школе
 • Јасмина Андрић – наставник стручних предмета прехрамбене струке
 • Снежана Гроздановић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Бранко Бајић – члан Ученичког парламента
 • Маја Павловић – члан Савета родитеља
 • Александар Ђоновић – радник обезбеђења
 • Слободан Павловић – психолог у дому ученика – координатор тима
 • Ивана Спасић – педагог
 • Јасмина Андрић – наставник стручних предмета прехрамбене струке
 • Марина Перић – настваник енглеског језика
 • Мирослава Гаић – натавник српског језика и књижевности
 • Јелена Лазић – члан Савета родитеља
 • Марија Милошевић – члан Ученичког парламента
 • Наташа Радивојевић – координатор тима
 • Ивана Спасић – педагог
 • Велибор Јанковић – наставник физичког васпитања
 • Тамара Шкорић – натавник социологије са правима грађана
 • Снежана Гроздановић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Марија Лозанчић – члан Савета родитља
 • Стефан Симић – члан Ученичког парламента
 • Слободан Живојиновић – координатор тима
 • Нада Јелић – наставник стручних предмета прехрамбене струке
 • Милица Митић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Снежана Гроздановић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Биљана Ђорђевић – натавник стручних предмета прехрамбене струке
 • Марија Колунџија – члан Савета родитељ
 • Александра Стојићевић – члан Ученичког парламента
 • Слађанка Перић -координатор тима
 • Мирослава Гаић – наставник српског језика и књижевности
 • Звездана Митровић – наставник српског језика и књижевности
 • Душица Пантовић – наставник историје
 • Татјана Докмановић – натасавник ликовне културе
 • Беба Ђорђевић – васпитач у дому
 • Владислав Станојевић – васпитач у дому
 • Ивана Спасић – педагог – координатор тима
 • Слободан Павловић – психолог у дому ученика
 • Велибор Јанковић – наставник физичког васпитања
 • Драган Ристић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Милена Јовановић – координатор за образовање одраслих
 • Милена Јовановић – координатор за образовање одраслих – координатор тима
 • Нада Јелић – наставник стручних предмета прехрамбене струке
 • Сања Живковић – наставник хемије
 • Марина Перић – наставник енглескогјезика
 • Слађанка Перић – наставник српског језика и књижевности
 • Иван Перић – васпитач у дому
 • Драган Ристић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Александра Тошић – наставник стручних предмета пољопривредне струке, координатор тима
 • Иван Милош – наставник стручних предмета ветеринарске струке
 • Владислав Станојевић – васпитач у дому ученика
 • Јасмина Андрић – наставник стручних предмета прехрамбене струке
 • Наташа Радивојевић – наставник стручних предмета прехрамбене струке
 • Сања Живковић -наставник хемије
 • Мирјана Андрејић – наставник хемије
 • Велибор Јанковић – наставник физичког васпитања
 • Драган Обрадовић – наставник рачунарства и информатике
 • Иван Милош – наставник стручних предмета ветеринарске струке – координатор
 • Весна Васић – наставник стручних предмета ветеринарске струке
 • Александра Тошић – наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Владислав Станојевић – васпитач у дому ученика
 • Мирјана Андрејић – наставник хемије
 • Ивана Спасић – педагог
 • Јелена Јеремић – наставник енглеског језика
 • Христина Миленковић – васпитач у дому ученика
 • Весна Јовић – наставник стручних премета пољопривредне струке

1. Слободан Стојићевић – директор

2. Ивана Спасић–стручни сарадник, педагог, координатаор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља и тима за превенцију осипања ученика

3. Слободан Павловић –стручни сарадник, психолог у дому ученика, координатор тима за инклузивно образовање

4. Звездана Митровић –стручни сарадник, библиотекар, координатор стручног актива за развојно планирање и тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

5. Маглена Миљковић – председник стручног већа пољопривредне и ветеринарске струке

6. Биљана Ђорђевић – председник стручног већа прехрамбене струке

7. Марина Перић – председник стручног већа за области предмета језик и комуникација

8. Сања Живковић – председник стручног већа за области предмета математика и природне науке

9. Велибор Јанковић – председник стручног већа професора физичког васпитања и координатор стручног актива за развој школског програма

10. Душица Пантовић – председник стручног већа за области предмета филозофија и друштвене науке

11. Александра Тошић – координатор тима за промоцију школе

12.Весна Васић-координатор тима за самовредновање рада школе,

13. Нада Јелић-координатор тима за каријерно вођење и саветовање

14. Наташа Радивојевић-координатор тима за професионални развој;

15.Слађанка Перић-координатор тима за културну и јавну делатност школе;

16.Милена Јовановић-координатор тима за реализацију пројекта “ Квалитетно образовање за све“

17.Слободан Живојиновић – координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

18.Иван Милош – координатор тима за пројекте

Scroll to Top