Стручна већа

 • Маглена Миљковић – председник стручног већа – наставник предмета пољопривредне струке
 • Весна Васић – наставник предмета ветеринарске струке
 • Снежана Милосављевић – наставник предмета ветеринарске струке
 • Иван Милош -наставник предмета ветеринарске струке
 • Владимир Јовановић – наставник предмета ветеринарске струке
 • Слободан Живојиновић – наставник предмета ветеринарске струке
 • Снежана Гроздановић – наставник предмета пољопривердне струке
 • Александра Тошић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Милица Митић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Драгана Момировић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Весна Јовић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Виолета Стевић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Драган Ристић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Игор Гомиршек – наставник предмета пољопривредне струке
 • Дејан Стевановић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Рајко Благојевић – координатор практичне наставе
 • Биљана Ђорђевић – председник стручног већа – наставник предмета прехрамбене струке
 • Нада Јелић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Мирослава Хркаловић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Јасмина Андрић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Наташа Радивојевић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Добрица Поповић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Лазар Милетић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Тања Илић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Слађа Стојилковић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Сања Живковић – председник стручног већа – наставник хемије
 • Љубомир Миленковић – наставник математике
 • Зорица Вујасиновић – наставник математике
 • Мирјана Андрејић – наставник хемије
 • Светлана Гојак – наставник физике
 • Иван Караџић – наставник географије
 • Драган Јосимовић – наставник биологије
 • Драган Обрадовић – наставник рачунарства и информатике
 • Душица Пантовић – председник стручно већа- наставник историје
 • Тамара Шкорић – наставник социологије са правима грађана
 • Марија Кочабер – наставник верске наставе
 • Татјана Докмановић – наставник ликовне културе
 • Роберт Стојиловић – наставник грађанског васпитања
 • Магдалена Богдановић – наставник музичке културе
 • Марина Перић – председник стручног већа – наставник енглеског језика
 • Мирослава Гаић – наставник српског језика и књижевности
 • Слађанка Перић – наставник српског језика и књижевности
 • Даница Илић – наставник српског језика и књижевности
 • Јелена Јеремић – наставник енглеског језика
 • Драгана Миловановић – наставник латинског језика
 • Велибор Јанковић – наставник физичког васпитања
 • Јелена Будимир – наставник физичког васпитања
 • Александар Вјештица – наставник физичког васпитања
 • Ивана Спасић – стручни сарадник педагог
 • Слободан Павловић – стручни сарадник психолог
 • Звездана Митровић – стручни сарадник библиотекар
 • Јелена Аранђеловић – васпитач у дому
 • Беба Ђорђевић – васпитач у дому
 • Владислав Станојевић – васпитач у дому
 • Ружица Берић – васпитач у дому
 • Зоран Илић – васпитач у дому
 • Иван Перић – васпитач у дому
 • Христина Миленковић – васпитач у дому
 • Добрица Филиповић – помоћник директора за дом
 • Слободан Павловић – психолог
Scroll to Top