Стручна већа

[expand title=“Стручно веће пољопривредно-ветеринарске струке“ trigclass=“noarrow“]Маглена Миљковић – председник стручног већа – наставник предмета пољопривредне струке
Весна Васић – наставник предмета ветеринарске струке
Снежана Милосављевић – наставник предмета ветеринарске струке
Иван Милош -наставник предмета ветеринарске струке
Владимир Јовановић – наставник предмета ветеринарске струке
Слободан Живковић – наставник предмета ветеринарске струке
Снежана Гроздановић – наставник предмета пољопривердне струке
Александра Тошић – наставник предмета пољопривредне струке
Милица Митић – наставник предмета пољопривредне струке
Драгана Момировић – наставник предмета пољпривредне струке
Весна Јовић – наставник предмета пољопривредне струке
Виолета Стевић – наставник предмета пољопривредне струке
Драган Ристић – наставник предмета пољопривредне струке
Игор Гомиршек – наставник предмета пољопривредне струке
Дејан Стевановић – наставник предмета пољопривредне струке
Рајко Благојевић – координатор практичне наставе
[/expand]

[expand title=“Стручно веће прехрамбене струке“ trigclass=“noarrow“]Биљана Ђорђевић – председник стручног већа – наставник предмета прехрамбене струке
Нада Јелић – наставник предмета прехрамбене струке
Мирослава Хркаловић – наставник предмета прехрамбене струке
Јасмина Андрић – наставник предмета прехрамбене струке
Наташа Радивојевић – наставник предмета прехрамбене струке
Добрица Поповић – наставник предмета прехрамбене струке
Лазар Милетић – наставник предмета прехрамбене струке
Тања Илић – наставник предмета прехрамбене струке
Слађа Илић – наставник предмета прехрамбене струке
[/expand]

[expand title=“Стручно веће природних наука“ trigclass=“noarrow“]Сања Живковић – председник стручног већа – наставник хемије
Љубомир Миленковић – наставник математике
Зорица Вујасиновић – наставник математике
Мирјана Андрејић – наставник хемије
Светлана Гојак – наставник физике
Иван Караџић – наставник географије
Драган Јосимовић – наставник биологије
Драган Обрадовић – наставник рачунарства и информатике

[/expand]

[expand title=“Стручно веће друштвених наука“ trigclass=“noarrow“]Душица Пантовић – председник стручно већа- наставник историје
Тамар Шкорић – наставник социологије са правима грађана
Марија Кочебер – наставник верске наставе
Татјана Докмановић – наставник ликовне културе
Роберт Стојиловић – наставник грађанског васпитања
Магдалена Богдановић – наставникмузичке културе
[/expand]

[expand title=“Стручно веће области предмета  језик и комуникација“ trigclass=“noarrow“]Марина Перић – председник стручног већа – наставник енглеског језика
Мирослава Гаић – наставник српског језика и књижевности
Слађанка Перић – наставник српског језика и књижевности
Даница Илић – наставник српског језика и књижевности
Јелена Јеремић – наставник енглеског језика
Драгана Миловановић – наставник латинског језика
[/expand]

[expand title=“Стручно веће наставника физичког васпитања“ trigclass=“noarrow“]Велибор Јанковић – наставник физичког васпитања
Јелена Будимир – наставник физичког васпитања
Александар Вјештица – наставник физичког васпитања
[/expand]

[expand title=“Педагошка служба“ trigclass=“noarrow“]Ивана Спасић – стручни сарадник педагог
Слободан Павловић – стручни сарадник психолог
Звездана Митровић – стручни сарадник библиотекар
[/expand]

[expand title=“Педагошко веће“ trigclass=“noarrow“]Јелена Аранђеловић – васпитач у дому
Беба Ђорђевић – васпитач у дому
Владислав Станојевић – васпитач у дому
Ружица Берић – васпитач у дому
Зоран Илић – васпитач у дому
Иван Перић – васпитач у дому
Христина Миленковић – васпитач у дому
Добрица Филиповић – помоћник директора за дом
Слободан Павловић – психолог
[/expand]

Scroll to Top