Ученичка задруга "Ризница"

Ученичка задруга „Ризница“ Пољопоривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу основана је у октобру 2018. године. Својом делатношћу има за циљ да ученицима омогући професионално усмеравање, овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга, формирање радних навика, развијање позитивног односа према раду, сарадњи, допринос уређивању и развоју школе, локалне заједнице и животног окружења

Делатност ученичке задруге део је образовно-васпитног рада и утврђује се у складу са прописом којим се уређује класификација делатности.

Ученичка задруга је правно лице које представља посебан облик организовања физичких лица која пословањем на задружним вредностима и принципима остварује своје образовно-васпитне, социјалне, културне, економске и друге интересе и која управљају и контролишу пословање задруге, у складу са законом.

Задружнe вредности самопомоћ, самоодговорност, демократичност, једнакост, правичност и солидарност спроводе се у складу са општим принципима образовања и васпитања, као и у складу са задружним принципима, у складу са законом.

Ученичка задруга може да обавља и друштвено-користан и хуманитарни рад,

Тренутно има 48 чланова али је интересовање за приступање у чланство велико.

директорка ученичке задруге

Весна Васић,

наставница стручних предмета ветеринарске струке

Scroll to Top