Пољопривредни техничар

Током четворогодишњег школовања ученици стичу теоријска и практична знања за све врсте пољопривредне производње: ратарство са повртарством, заштита биља, пољопривредна техника, воћарство са виноградарством и сточарска производња.

У овим областима најважнији послови су:

-праћење и спровођење обраде земљишта, сетве;

-нега и заштита биљака, убирање и транспорт производа;

-производња семенског, воћног и лозног садног материјала;

-праћење и спровођење технолошког процеса у сточарској производњи;

По завршетку средње школе ученици имају могућност наставка школовања.

Осим наставка школовања имају могућност запошљавања у :

-у пољопривредним апотекама,

-у предузећима која се баве производњом и прометом пољопривредних производа,

-пољопривредној стручној и саветодавној служби.

Могу бити самостални робни произвођачи у ратарству, повртарству, воћарству, виноградарству и пчеларству. Имају могућност удруживања у задруге ради лакшег пласирања производа, коришћења заједничке механизације и набавке репроматеријала.

Информатор за пољопривредног техничара можете погледати овде.

Scroll to Top