Пољопривредна школа са домом  ученика "Соња Маринковић", Илије Бирчанина 70, 12000 Пожаревац

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВИ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ОБАВЕШТЕЊА-УГОВОРИ-ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На овој страни налазе се копије докумената везаних за јавне набавке школе.

документа су претходно објавњена на порталу јавних набавки на новој адреси:

https://jnportal.ujn.gov.rs

(стара адреса: http://portal.ujn.gov.rs/)