„Климатске промене у пољопривреди“ – нови изборни предмет

У дому ученика наше школе, 24. и 25. августа 2023.године одржана је обука за нови изборни предмет „Климатске промене у пољопривреди“. Кроз теоријску наставу и вежбе, ученици различитих профила у средњим пољопривредним школама ће стећи основна знања о значају утицаја климатских промена на живи свет, као и да развију свест о потенцијалним механизмима за спречавање последица и успоравање промена.

Основни појмови из климатологије, утицај климатских промена у биљној и сточарској производнњи и мере адаптације су биле теме ове обуке а представљен је и приручник који је настао за потребе реализације новог изборног предмета. Предавачи на обуци су били:

проф. др Зорица Ранковић-Васић – Пољопривредни факултет Универзитета у Београду,

др Виолета Кецман, доцент на Високој школи за комуникације из Београда, Драгана Тар – Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) и Александар Ристић – Млади истраживачи Србије.

Стручно су се усавршавале колеге наставници из пољопривредних школа из Краљева, Сурдулице, Александровца, Пожеге, Крушевца, Сомбора, Шапца, Зрењанина и Пожаревца.Овај програм стручног усавршавања је обука од јавног интереса, креиран у оквиру пројекта „Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде“ а налази се у каталоу ЗУОВ-а под бројем 5379.

Наставница

Александра Тошић

Scroll to Top