Едукативна трибина о локалним подстицајима у пољопривреди

У оквиру пројекта „Оснаживање младих пољопривредника за коришћење локалних подстицаја у пољопривреди“, представници удружења Млади пољопривредници Србије, Локалне акционе групе Левач и Пољопривредне стручне саветодавне службе одржали су 9.марта едукативну трибину у нашој школи за матуранте пољопривредних и ветеринарских техничара.

На трибини је акценат стављен на давања у пољопривреди кроз локалне мере подстицаја, националних програма, програма конкурентне пољопривреде и ИПАРД програма.

Ученици ( чланови породичних пољопривредних газдинстава ) су изразили спремност да прихвате нове технологије као што је е-Аграр и да буду десна рука својим родитељима који су најчешће носиоци пољопривредног газдинства.

Предавачи су били Горан Миљковић- Локална акциона група Левач, Оливер Алексић-Млади пољопривредници Србије и Ана Ђорђевић-Пољопривредна стручна саветодавна служба.

Scroll to Top