Компетенције за демократску културу

Школа од 2019. године учествује у пројекту „Квалитетно образовање за све“ који се финансира од стране Света Европе, уз подршку Министарства просвете Републике Србије. Циљ пројекта је повећања квалитета образовања путем подстицања демократске културе у формалном систему образовања кроз примену антидискриминаторских приступа који се заснивају на стандардима и пракси Савета Европе и успостављених 20 компетенција за демократску културу.

У школи су 3. и 4. и 10. и 11. децембара одржане обуке наставника основних и средњих школа са подручја школске управе Пожаревац. Првој дводневној обуци присуствовали су наставници из 5 основних школа са територије града, 1 школа из општине Жабари, по 1 из Мале Крсне и Скобаља.

Другој дводневној обуци присуствовали су наставници из 5 основних школа и 2 средње из Велике Плане.

Циљ обуке је био информисање запослених у школама о компетенцијама за демократску културу и могућношћу примене у настави, ваннаставним активностима и локалној заједници.

Scroll to Top