Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

 

Руководећа радна места у просвети

-Слободан Стојићевић –директор-наставник стручних предмета пољопривредне струке

-Добрица Филиповић – помоћник директора за дом-наставник одбране и заштите


Радна места у средњем образовању и васпитању

-Маглена Миљковић-наставник предмета пољопривредне струке

-Весна Васић-наставник предмета ветеринарске струке

-Снежана Милосављевић-наставник предмета ветеринарске струке

-Иван Милош-наставник предмета ветеринарске струке

-Владимир Јовановић-наставник предмета ветеринарске струке

-Слободан Живојиновић- наставник предмета ветеринарске струке

-Снежана Гроздановић- наставник предмета пољопривредне струке

-Александра Тошић – наставник предмета пољопривредне струке

-Милица Митић-наставник предмета пољопривредне струке

-Драгана Момировић-наставник предмета пољопривредне струке

-Весна Јовић-наставник предмета пољопривредне струке

-Виолета Стевић-наставник предмета пољопривредне струке

-Драган Ристић-наставник предмета пољопривредне струке

-Игор Гомиршек-наставник предмета пољопривредне струке

-Дејан Стевановић-наставник предмета пољопривредне струке

-Биљана Ђорђевић- наставник предмета прехрамбене струке

-Нада Јелић – наставник предмета прехрамбене струке

-Мирославка Хркаловић – наставник предмета прехрамбене струке

-Јасмина Андрић – наставник предмета прехрамбене струке

-Наташа Радивојевић- наставник предмета прехрамбене струке

-Добрица Поповић- наставник предмета прехрамбене струке

-Лазар Милетић- наставник предмета прехрамбене струке

-Тања Илић- наставник предмета прехрамбене струке

-Слађана Стојилковић – наставник предмета прехрамбене струке

-Сања Живковић-наставник хемије

-Љубомир Миленковић-наставник математике 

-Зорица Вујасиновић-наставник математике

-Мирјана Андрејић-наставник хемије

-Светлана Гојак-наставник физике

 -Иван Караџић-наставник географије 

-Драган Јосимовић-наставник биологије

-Драган Обрадовић-наставник рачунарства и информатике

-Душица Пантовић- наставник историје

-Тамара Шкорић- наставник социологије са правима грађана, устав и право грађана

-Марија Кочабер- наставник верске наставе

-Татјана Докмановић- наставник ликовне културе

-Роберт Стојиловић-наставник грађанског васпитања

-Магдалена Богдановић-наставник музичке културе

-Марина Перић- наставник енглеског језика

-Мирослава Гаић-наставник српског језика и књижености

-Слађанка Перић-наставник српског језика и књижености

-Тијана Дрндаревић-наставник српског језика и књижености

-Даница Илић-наставник српског језика и књижености

-Јелена Јеремић-наставник енглеског језика

-Драгана Миловановић-наставник латинског језика

-Велибор Јанковић-наставник физичког васитања

-Јелена Будимир- наставник физичког васитања

-Александар Вјештица- наставник физичког васитања

-Рајко Благојевић-организатор практичне наставе

-Драган Војиновић-помоћни наставник

-Никола Милић-помоћни наставник

-Жељко Бранковић- помоћни наставник

-Миланче Јовановић- помоћни наставник

-Цвета Гомиршек-помоћни наставник

-Ненад Шојановић-помоћни наставник

-Ивана Спасић- стручни сарадник педагог

-Слободан Павловић-стручни сарадник психолог

-Звездана Митровић-стручни сарадник библиотекар

-Милена Јовановић-координатор за образовање одраслих

-Александар Миленковић-секретар школе

 

Радна места у области ученичког стандарда

-Јелена Аранђеловић-васпитач у дому

-Беба Ђорђевић- васпитач у дому

-Владислав Станојевић- васпитач у дому

-Ружица Берић- васпитач у дому

-Зоран Илић- васпитач у дому

-Иван Перић- васпитач у дому

-Христина Миленковић- васпитач у дому


Финансијко рачуноводствени послови

-Наташа Динић- дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове

-Снежана Миленковић – референт за финансијско рачуноводствене послове

-Снежана Антић-финансијско-административни сарадник у дому ученика


Послови јавних набавки и комерцијале

-Топлица Антић-магационер/економ у школи

-Младен Цветковић-магационер/економ у дому ученика

-Душан Цојкић- магационер/економ у дому ученика


Послови информационих система и технологија

-Јелена Светић-техничар информационих система и технологија


Послови услужних делатности

– Ратко Цветковић-глави кувар/шеф кувар у ученичком стандарду

-Саша Бећаговић-кувар/посластичар у ученичком стандарду

-Драгана Крстић- кувар/посластичар у ученичком стандарду

-Млађана Којић-помоћни кувар

-Весела Николић- помоћни кувар

-Светлана Гроздановић- помоћни кувар


Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

-Драган Стаменковић-домар/мајстор одржавања у школи

-Марина Митић- домар/мајстор одржавања у школи

-Радуле Ђедовић-домар/мајстор одржавања у дому ученика

-Ненад Стојићевић- домар/мајстор одржавања у дому ученика

-Зоран Васић- домар/мајстор одржавања у дому ученика

-Јовица Милетић- домар/мајстор одржавања у дому ученика

-Ратибор Станојевић-портир

-Раде Ђедовић-портир

-Звездан Штрбац-портир


Послови транспорта и логистике

-Станиша Радовановић-руковалац пољопривредне механизације

-Марко Сарић-руковалац пољопривредне механизације


Остали послови подршке

-Горан Стојковић-помоћни радник

-Бојан Јанковић-помоћни радник

-Ненад Јанковић- помоћни радник

-Ратка Пауновић-спремачица у школи

-Братислава Милосављевић- спремачица у школи

-Радица Живковић- спремачица у школи

-Бојанка Благојевић- спремачица у школи

-Весна Ђокановић- спремачица у школи

-Тијана Момировић- спремачица у школи

-Весна Стевић- спремачица у школи

-Наташа Младеновић- спремачица у школи

-Виолета Мирковић- спремачица у школи

-Ана Милошевић- спремачица у дому

-Наташа Новаковић- спремачица у дому

-Славица Бабић- спремачица у дому

-Љиљана Васић- спремачица у дому

-Биљана Гунић- спремачица у дому

-Станица Савић- спремачица у дому

-Данијела Влаховић- спремачица у дому

-Драгица Цветковић-вешерка


Ажурирано 1.02.2023.године

Scroll to Top