Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА
 • Слободан Стојићевић –директор-наставник стручних предмета пољопривредне струке
 • Добрица Филиповић – помоћник директора за дом-наставник одбране и заштите
 • Маглена Миљковић-наставник предмета пољопривредне струке
 • Весна Васић-наставник предмета ветеринарске струке
 • Снежана Милосављевић-наставник предмета ветеринарске струке
 • Иван Милош-наставник предмета ветеринарске струке
 • Владимир Јовановић-наставник предмета ветеринарске струке
 • Слободан Живојиновић- наставник предмета ветеринарске струке
 • Снежана Гроздановић- наставник предмета пољопривредне струке
 • Александра Тошић – наставник предмета пољопривредне струке
 • Милица Митић-наставник предмета пољопривредне струке
 • Драгана Момировић-наставник предмета пољопривредне струке
 • Весна Јовић-наставник предмета пољопривредне струке
 • Виолета Стевић-наставник предмета пољопривредне струке
 • Драган Ристић-наставник предмета пољопривредне струке
 • Игор Гомиршек-наставник предмета пољопривредне струке
 • Дејан Стевановић-наставник предмета пољопривредне струке
 • Биљана Ђорђевић- наставник предмета прехрамбене струке
 • Нада Јелић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Мирославка Хркаловић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Јасмина Андрић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Наташа Радивојевић- наставник предмета прехрамбене струке
 • Добрица Поповић- наставник предмета прехрамбене струке
 • Лазар Милетић- наставник предмета прехрамбене струке
 • Тања Илић- наставник предмета прехрамбене струке
 • Слађана Стојилковић – наставник предмета прехрамбене струке
 • Сања Живковић-наставник хемије
 • Љубомир Миленковић-наставник математике 
 • Зорица Вујасиновић-наставник математике
 • Мирјана Андрејић-наставник хемије
 • Светлана Гојак-наставник физике
 • Иван Караџић-наставник географије 
 • Драган Јосимовић-наставник биологије
 • Драган Обрадовић-наставник рачунарства и информатике
 • Душица Пантовић- наставник историје
 • Тамара Шкорић- наставник социологије са правима грађана, устав и право грађана
 • Марија Кочабер- наставник верске наставе
 • Татјана Докмановић- наставник ликовне културе
 • Роберт Стојиловић-наставник грађанског васпитања
 • Магдалена Богдановић-наставник музичке културе
 • Марина Перић- наставник енглеског језика
 • Мирослава Гаић-наставник српског језика и књижености
 • Слађанка Перић-наставник српског језика и књижености
 • Тијана Дрндаревић-наставник српског језика и књижености
 • Даница Илић-наставник српског језика и књижености
 • Јелена Јеремић-наставник енглеског језика
 • Драгана Миловановић-наставник латинског језика
 • Велибор Јанковић-наставник физичког васитања
 • Јелена Будимир- наставник физичког васитања
 • Александар Вјештица- наставник физичког васитања
 • Рајко Благојевић-организатор практичне наставе
 • Драган Војиновић-помоћни наставник
 • Никола Милић-помоћни наставник
 • Жељко Бранковић- помоћни наставник
 • Миланче Јовановић- помоћни наставник
 • Цвета Гомиршек-помоћни наставник
 • Ненад Шојановић-помоћни наставник
 • Ивана Спасић- стручни сарадник педагог
 • Слободан Павловић-стручни сарадник психолог
 • Звездана Митровић-стручни сарадник библиотекар
 • Милена Јовановић-координатор за образовање одраслих
 • Александар Миленковић-секретар школе
 • Јелена Аранђеловић-васпитач у дому
 • Беба Ђорђевић- васпитач у дому
 • Владислав Станојевић- васпитач у дому
 • Ружица Берић- васпитач у дому
 • Зоран Илић- васпитач у дому
 • Иван Перић- васпитач у дому
 • Христина Миленковић- васпитач у дому
 • Наташа Динић- дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове
 • Снежана Миленковић – референт за финансијско рачуноводствене послове
 • Снежана Антић-финансијско-административни сарадник у дому ученика
 • Топлица Антић-магационер/економ у школи
 • Младен Цветковић-магационер/економ у дому ученика
 • Душан Цојкић- магационер/економ у дому ученика
 • Јелена Светић-техничар информационих система и технологија
 • Ратко Цветковић-глави кувар/шеф кувар у ученичком стандарду
 • Саша Бећаговић-кувар/посластичар у ученичком стандарду
 • Драгана Крстић- кувар/посластичар у ученичком стандарду
 • Млађана Којић-помоћни кувар
 • Весела Николић- помоћни кувар
 • Светлана Гроздановић- помоћни кувар
 • Драган Стаменковић-домар/мајстор одржавања у школи
 • Марина Митић- домар/мајстор одржавања у школи
 • Радуле Ђедовић-домар/мајстор одржавања у дому ученика
 • Ненад Стојићевић- домар/мајстор одржавања у дому ученика
 • Зоран Васић- домар/мајстор одржавања у дому ученика
 • Јовица Милетић- домар/мајстор одржавања у дому ученика
 • Ратибор Станојевић-портир
 • Раде Ђедовић-портир
 • Звездан Штрбац-портир
 • Станиша Радовановић-руковалац пољопривредне механизације
 • Марко Сарић-руковалац пољопривредне механизације
 • Горан Стојковић-помоћни радник
 • Бојан Јанковић-помоћни радник
 • Ненад Јанковић- помоћни радник
 • Ратка Пауновић-спремачица у школи
 • Братислава Милосављевић- спремачица у школи
 • Радица Живковић- спремачица у школи
 • Бојанка Благојевић- спремачица у школи
 • Весна Ђокановић- спремачица у школи
 • Тијана Момировић- спремачица у школи
 • Весна Стевић- спремачица у школи
 • Наташа Младеновић- спремачица у школи
 • Виолета Мирковић- спремачица у школи
 • Ана Милошевић- спремачица у дому
 • Наташа Новаковић- спремачица у дому
 • Славица Бабић- спремачица у дому
 • Љиљана Васић- спремачица у дому
 • Биљана Гунић- спремачица у дому
 • Станица Савић- спремачица у дому
 • Данијела Влаховић- спремачица у дому
 • Драгица Цветковић-вешерка
Scroll to Top