Упис 2023/24.

Упис 2023/24.године

У школској 2023/24.години Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ уписује следеће образовне профиле:

• Пољопривредни техничар – 30 ученика

• Прехрамбени техничар – 30 ученика

• Ветеринарски техничар – 30 ученика

• Пекар – 15 ученика ( 10 + 5 ученика дуално образовање)

• Месар – 15 ученика

Ученици којима је пребивалиште ван града Пожаревца имају могућност становања у дому ученика.

Scroll to Top