Упис ученика у школу и пријем у дом

Након првог и другог круга расподеле ученика по школама образовним профилима у први разред је уписано 85 ученика у три четворогодишња и 28 ученика у три трогодишња образовна профила. Према правилнику о формирању одељења ученици ће бити распорешени у 5 одељења. Детаљније можете погледати овде.

 

Објављене су прелиминарне листе ученика пријављених за смештај у дом ученика (претходна вест).