Евиденција ученика у изолацији и одсуствовања са настве

1- Због обавезе извештавања школе о раду у садашњим условима потребно је да родитељи обавесте одељењског старешину:

- ако ученик има симптоме сличне симптомима изазване вирусом Ковид 19,

- ако је ученик у изолацији због контакта са особом инфицираном вирусом Ковид 19,

- ако је тестом потврђено да је ученик позитиван на тесту за Ковид 19.

2. Ученицима који не прате наставу на даљину биће евидентирани изостанци које ученик односно родитељ треба да правда.