Контакт


ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Соња Маринковић"


адреса школе:  Илије Бирчанина 70, 12000 Пожаревац
телефон/факс: 012/541-156, 523-388
адреса електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

шифра буџетског корисника: 01939
матични број:  7160631 
ПИБ:  101973079

рачуни школе: 

840-518660-28 за буџетска средства
840-518666-10 за сопствена средства

електронска пошта

директор: Слободан Стојићевић, дипл.инж. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
секретар: Александар Миленковић, дипл.правник Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
управник економије: Рајко Благојевић, дипл.инж. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
стручни сарадник: Ивана Спасић, мастер педагог Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
координатор центра за образовање одраслих: Милена Јовановић, проф. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Љубомир Миленковић, проф.математике Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
шеф рачуноводства: Наташа Динић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Рачуноводство: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

дом ученика

адреса: Косте Стаменковића бб, 12000 Пожаревац
телефони: 012/541-366, 7-515-461
електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
управник дома: Добрица Филиповић, професор


 

Конкурс за пријем ученика у дом

Коначне ранг листе за пријем у дом, прва расподела

                                                                            ученици                  ученицe

Насловна страна


 

Наша школа је одабрана за пробно PISA тестирање, које је одржано 14. и 15. априла 2021. године. У тестирање су укључени сви ученици/це рођени у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године.
Погледајте утиске ученика после тестирања овде 
 

vukova nagrada

 Наша школа је један од добитника  изузетне Вукове награде за 2018. годину. Више о осталим добитницима можете прочитати на линку Вукова награда 2018

Награда је додељена 5. фебруара 2019. године у Председништву Републике  Србије.   видеоНа овом сајту ћете наћи важне информације везане за образовне профиле, услове учења и рада, могућа запослења и даље образовање.

Ученици који заврше Пољопривредну школу постају стручњаци у области производње и прераде хране. Стицање дипломе Пољопривредне школе омогућава даље школовање и запошљавање у другим областима (медицини, образовању, култури, спорту..)

Ако нисте из Пожаревца, а упишете  било који образовни профил наше школе, можете сигурно очекивати смештај у дому ученика.

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2021/2022. годину.

Члан 2.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе.

Члан 3.

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У гимназији:

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у IV разреду у 33 петодневних наставних седмица, односно 165 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 37, односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.

У стручној школи:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.

Члан 4.

План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 5.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у среду 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2021. године, a завршава се у уторак, 21. јуна 2022. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 24. маја 2022. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у уторак, 31. маја 2022. године.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 5. августа 2022. године.

Члан 6.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски и летњи распуст.

Јесењи распуст је у петак, 12. новембра 2021. године.

Зимски распуст почиње у уторак 4. јануара 2021. године, а завршава се у петак 21. јануара 2022. године.

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се празнују и:

1) 21. октобар 2021. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату;

2) 27. јануар 2022. године, Свети Сава – Дан духовности;

3) 22. априла 2022. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату;

4) 9. мај 2022. године, као Дан победе;

5) 28. јун 2022. године, Видовдан – спомен на Косовску битку.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

У школи се обележавају и:

1) 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника;

2) 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика;

3) 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православци од 22. до 25. априла 2022. године).

Члан 9.

Годишњим планом рада школа ће утврдити остваривање екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Члан 11.

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 4–8. априла 2022. године, и то:

1) од понедељка 4. априла до четвртка 7. априла 2022. године, електронским путем преко портала Моја средња школа;

2) у четвртак 7. априла и петак 8. априла 2022. године, непосредно у средњим школама које организују и спроводе пријемне испите или које уписују ученике у одељења за ученике са посебним способностима.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2022/2023. годину биће организовани у периоду од 13–22. маја 2022. године, и то за упис у:

– средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику;

– средње балетске школе;

– одељења за ученике са посебним способностима за математику;

– одељења ученика са посебним способностима за физику;

– одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику;

– одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност;

– одељења ученика са посебним способностима за географију и историју;

– одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију;

– одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика);

– средње музичке школе;

– уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности.

Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике са посебним способностима за спорт одржаће се у суботу, 21. маја и понедељак, 23. маја 2022. године.

Члан 12.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години спровести међународнo испитивањe ПИСА 2022 (главно тестирање), у периоду од 8. марта до 18. априла 2022. године.

Члан 13.

У суботу, 2. априла 2022. године, настава се изводи према распореду часова од понедељка.

Члан 14.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-98/2021-03

У Београду, 7. јуна 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

ИЗМЕНЕ

 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21) у члану 5. став 3. речи: „понедељак, 24. јануара 2021. године” замењују се речима: „понедељак, 24. јануара 2022. године”.

Члан 2.

У члану 6. став 2. мења се и гласи:

„Јесењи распуст почиње у понедељак 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године.”

У ставу 3. речи: „уторак, 4. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 31. децембра 2021. године”.

Члан 3.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-98/1/2021-03

У Београду, 5. новембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Грађанско васпитање