Ученичка задруга - "Ризница"

Ученичка задруга је самостално правно лице које је основала школа са циљем подстицања развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву. Делатност ученичке задруге је део образовно васпитног рада.

Више о оснивању и ученичкој задрузи "Ризница" можете сазнати у приложеном видеу и презентацији