Основно о дому

Дом ученика школе налази се на Тулби (улица Косте  Стаменковића бб). Од дома до школе ученици могу стићи за 20 минута - пешице.

 Модерно је уређен и пружа одличне услове за учење, друштвени живот, лично усавршавање и развој. Поред објеката за смештај,  ученицима су на располагању  три учионице за учење као и клуб – дневни боравак где ученици проводе своје слободно време гледајући ТВ и дружећи се, као и кабинет са рачунарима где им je омогућен приступ интернету и библиотека. Културни, забавни и спортски садржаји употпуњују боравак ученика у дому, подстичу развијање креативног и позитивног односа према животу. Стручни васпитачи брину о станарима  дома 24 сата дневно и помажу им у савладавању школских задатака, али и њиховим другим интересовањима. 

 Смештајни капацитет дома је 173 места . Собе су трокреветне и четворокреветне са тв-ом и купатилима.

У дому се налази и ђачки ресторан  где је омогућена квалитетна исхрана ученика  - станара дома .

Дом располаже са четири осветљена спортска терена  за мале спортове као и новим фудбалским тереном од вештачке траве. Ови спортски терени утоку лета се користе за организацију кошаркашког кампа КСС-а.

Саставни део васпитног рада у дому је активно коришћење слободног времена у циљу задовољења потреба ученика.  У дому постоје драмска, рецитаторска, новинарска, ритмичка, видео, спортска и друге секције.                                   

Слободно време ученика употпуњују  ученичке прославе, маскембали, музичке и поетско-сценске вечери...

Дом, у сарадњи са школом, издаје часопис ''Поље снова''.