ЈН-17-2017-набавка грађевинских радова

Предмет јавне набавке 17/2017 је набавка грађевинских радова на адаптацији и пренамени спољашњег санитарног чвора у школском дворишу

  Конкурсна документација (.pdf)

Позив за подношенње понуда (.pdf)