ЈН-11/2017- набавка молерско бојадерских радова

Предмет јавне набавке 11/2017 је набавка молерско бојадерских радова

 Обавештење о закљученом уговору (pdf)

  Конкурсна документација (.docx)

  Конкурсна документација (.pdf)

  Позив за подношенње понуда (.pdf)