ЈН_13-2020-Изградња дела ограде у школи

Јавна набавка број 6/2020

Изградња дела ограде у школи

 pdffile 8 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdffile 8 Позив за подношење понуде

pdffile 8 Измењена конкурсна документација