JН 9/2017

Предмет јавне набавке број 9/2017 је набавка услуга - организација ђачке екскурзије за ученике  Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу у 2017. години.

Одлука о обустави поступка - партија 1

Обавештење о закљученом уговора

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда