ЈН 7-1/2017

Jавне набавка број 7-1/2017 (поновљени поступак)

Набавка семена и садног материјала

Обавештење о закључењу уговора  pdffile 8

Одлука о додели уговора  pdffile 8

Одлука о додели уговора zippdf

Позив за подношење понудеpdffile 8

Конкурсна документација   pdffile 8