ЈН_6-2018 набавка ђубрива и агрохемијских производа

Jавне набавка број 6/2018

Набавка ђубрива и агрохемијских производа

Партија 1 - обавештење о закљученом уговору

Партија 2 - обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

pdffile 8 Записник о отварању понуда

pdffile 8 Позив за подношење понуде

pdffile 8 Конкурсна документација