ЈН 14-2018 - набавка прехрамбених производа

  • Штампа

Jавне набавка број 14/2018

Набавка прехрамбених производа

Партија 1 - обавештење о закљученом уговору

Партија 2 - обавештење о закљученом уговору

Партија 3 - обавештење о закљученом уговору

pdffile 8 Одлука о додели уговора

pdffile 8 Записник о отварању понуда

pdffile 8 Позив за подношење понуде

 Конкурсна документација pdffile 8