Распоред часова за школску 2020/2021.годину

Ажурирано 29.01.2021.

Исправка у распореду  за уторак и четвртак у одељењима II-1, II-3 и III-3.

Дневни распоред часова по наставницима

Табеларни преглед недељног распореда за сва одељења

Распоред дежурства професора од 01.02.2021.


Ажурирано 05.11.2020.

Исправка у распореду за II-1, II.3 и III-3.

Распоред дежурства професора је измењен.

 Ажурирано 01.11.2020.

Исправка у распореду за I-2, I-5, II-1, II-2, II.3, II-4, II-5, III-2. III-3, III-4, III-5, IV-1, IV-3

 Распоред часова по одељењима (садржи време и место одржавања, назив преедмета, име професора ...):

за сва одељења

или појединачно (прилагођено за штампу)

I-1, I-2I-4, I-5,                   II-1, II-2, II-3, II-4, II-5,

III-1, III-2, III-3, III-4, III-5,              IV-1, IV-2, IV-3.

Дневни распоред часова по наставницима

Табеларни преглед недељног распореда за сва одељења

Недељни распоред за наставнике

Распоред одељења и наставника по просторијама

 

Распоред дежурства је ажуриран 8.11.

Распоред дежурства наставника - важи од 09.11.2020.


 

Ажурирано 14.09.2020.

Исправка у распореду за I-1 

(предмет педологија је у истом термину али со то теорисјки часови. Промењена је и учионица за 7. час петком)

 03.09.2020.

Измене у распореду за IV-3 за понедељак. Остало није мењано.