Историјат школе

   1872.  
Школа је почела да ради 10. октобра 1872. год. под називом „Земљоделска шумарска школа“. Школа је основана на основу закона који је у Народној скупштини Књажевине Србије прихваћен још 1870. године. 

1883. 
Рад Школе је забрањен.

1897. 
Поновни почетак рада Школе.

1914. 
Због почетка првог светског рата рад Школе је прекинут.

1922. 
Основана је као једногодишња Специјална пољопривредна школа.

1928. 
Прераста у дворазредну – двогодишњу специјалну пољопривредну ратарску школу. За потребе рада тадашње Школе подигнуте су школске и економске зграде јер је настава била теоријска и практична.

1947. 
Школа је укинута, а уместо ње основана је Бригадирско-машинско-тракторска школа. У њој је вршена шестомесечна припрема кадрова предрадника тадашњих бригадира за рад у пољопривреди.

1951. 
Школа се трансформисала у Пољопривредно-машинску школу.

1953. 
Школа се враћа на стари програм који је шест година мировао (од1947.) год. Поново ради као „Нижа пољопривредна школа“. Школа има простора за стотину ученика, како за наставу тако и за интернатски смештај. Од имања поседује 40 хектара, машинску радионицу и неопходан сточни фонд.

1959. 
Школа прераста у Средњу пољопривредну школу, са четворогодишњим трајањем.

1960. 
У Школи су установљена два одсека: ратарски и сточарски. Отворена су два одељења за школовање одраслих у двогодишњем трајању, као и консултативни центар за ванредне ученике. Школски одбор је донео одлуку да Школа носи име „Соња Маринковић“.

1967. 
Почиње нова етапа у развоју Пољопривредне школе када прераста у Пољопривредно – прехрамбени школски центар „Соња Маринковић“; уводећи уз пољопривредну школовање ученика за прехрамбену струку.

1991. 
Долази до промене имена школе, када је на предлог Наставничког већа Школи враћен стари назив Пољопривредна школа  „Соња Маринковић“.

1996. 
Отворен је Дом ученика и извршене су нове измене у називу Школе. Школа добија назив Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“.

 

За прославу 120 година постојања Школе 1992. урађена су обимна истраживања, а као резултат тога настала је монографија „Сто двадесет година Пољопривредне школе у Пожаревцу“. Монографија омогућава детаљно упознавање историјата Школе са свим занимљивим подацима о раду и школским променама.