Образовни профили и број ученика и одељења по профилима

четворогодишњи    

Р.б.

Образовни профил Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији
1 Пољопривредни техничар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
2 Ветеринарски техничар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
3 Прехрамбени техничар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
4 Техничар хортикултуре * 022-05-534/94-03. од 5. 6. 2009.

 

 

трогодишњи

Р.б.

Образовни профил Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији
1

месар

022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
2 пекар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
3 произвођач прехрамбених производа * 022-05-00534/94-03. од 02. 6. 1994.
4 цвећар - вртлар * 022-05-00534/94-03. од 28. 06. 1996.
  оператер у прехрамбеној индустрији 022-05-534/94-03. од 02. 09. 2019
  цвећар - вртлар 022-05-534/94-03. од 02. 09. 2019

*  Нису иновирани (стари) наставни планови и програми

 

 

Број редовних ученика  по одељењима и образовним профилима

на почетку школске 2019/2020. године

смена Одељења Образовни профил Мушких Женских Укупно
  I-1 Пољопривредни техничар   19 3  22
  I-2  Ветеринарски техничар  11 19 30
  I-3 Прехрамбени техничар   10 13 23
  I-4  Оператер у прехрамбеној индустрији  2 6 8
  I-4 Цвећар-вртлар   0 9 9
  I-5  Пекар  4 4 8
   I-5 Месар    11 1 12 
 I II-2 Ветеринарски техничар   12 17 29
  III-2  Ветеринарски техничар  17 12 29
  IV-1 Пољопривредни техничар  11 4 15
  IV-2 Ветеринарски техничар  11 15 26
  IV-3 Прехрамбени техничар  5 11 16
  IV-6 Техничар хортикултуре   5 12 17
I смена 11 УКУПНО У СМЕНИ 118 126 244
  II-1  Пољопривредни техничар 10 5 15
  II-3  Прехрамбени техничар  3 16 19
  II-4  Оператер у прехрамбеној индустрији  4 5 9
  II-4  Цвећар-вртлар  0 5 5
  II-5  Пекар 5 4 9
 II II-5 Месар   7 0 7
  III-1  Пољопривредни техничар  16 8 24
  III-3  Прехрамбени техничар  7 17 24
  III-4  Произвођач прехрамбених производа  5 8 13
  III-4  Цвећар-вртлар  0 6 6
  III-5  Пекар 4 6 9
  III-5 Месар   10 0 10
 II смена 8  УКУПНО У СМЕНИ 72 84  156
  19  УКУПНО У ШКОЛИ  190  210  400

  Кликните на назив профила да погледате детаљније информације о профилу као и наставни план и програм