Техничар хортикултуре

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Област: Пољопривреда

Образовни профил: Техничар хортикултуре

Трајање образовања: Четири године

Избором овог образовног профила опредељујете се за занимање које најдиректније унапређује и негује радну и животну средину. Образовни профил техничар хортикултуре испуњава очекивања ученика заинтересованих за екологију, цвеће, биљке и уређење предела, улепшавање ентеријера и екстеријера.

Послови којима се баве техничари хортикултуре је биљна производња, трговина цвећем и биљним производима, израда цветних аранжмана, озелењавање животне средине и уређење предела.

Техничар хортикултуре је занимање које пружа ученицима могућност  да стекну основно знање из области цвећарства, хортикултуре, расадничарства, лековитог и зачинског биља, у организацији производње, примене  и  продаје  цвећа, украсног шибља, дрвећа, пузавица, изради травњака...

 Када заврши школовање техничар хортикултуре оспособљен је да стечена знања и вештине примени и употреби за даље усавршавање.

По завршетку школовања запошљавање је могуће у расадницима, националним и јавним парковима, градском зеленилу, комуналним организацијама, ботаничким баштама, пројектантским, грађевинским и пољопривредним предузећима.

Са дипломом техничар хортикултуре могу се обављати следећи послови:

 • пројектовање, подизање и одржавање зелених површина ;
 • рад у пројектним бироима;
 • отварање самосталних цвећара или продавница опреме за хортикултуру;
 • рад у расадницима и стакленицима;
 • рад у комуналним предузећима на одржавању зелених површина
 • формирање предузећа за промет семена, садница цвећа, опреме и алата за хортикултуру
 • подизање и одржавање зелених површина у предузећима и другим установима

Наставак школовања:

 • Све више школе -Екологија, Агротехника,и Ратарство
 • Шумарски факултет: Одсек пејзажна архитектура
 • Пољопривредни факултет: Одсек хортикултура
 • Факултет спорта и физичког васпитања
 • Полицијска академија
 • Други (Правни, Учитељски, Филолошки, Биолошки, Екологија, ФОН, Менаџмент...)

 Наставни план 

р.б.

Наставни предмети

I II III IV

А. Општеобразовни предмети

1.

Српски језик и књижевност

3 3 3 3
2.

Страни језик

2 2 2 2
3.

Социологија

- - 2 -
4.

Филозофија

- - - 2
5.

Историја

2 2 - -
6.

Музичка уметност

- - - -
7.

Ликовна култура

- 1 - -
8.

Физичко и здравствено васпитање

2 2 2 2
9.

Математика

3 3 - -
10.

Рачунарство и информатика

2 - - -
11.

Географија

2 - - -
12.

Физика

2 2 - -
13.

Хемија

2 2 2 2
14.

Биологија

2 - - -
15.

Устав и права грађана

- - - 1

Б. Стручни предмети

1.

Латински језик

2 - - -
2.

Агрохемија са физиологијом биља

2 - - -
3.

Педологија

2 - - -
4.

Цвећарство

- 2 2 2
5.

Декоративна дендрологија

- 2 2 -
6.

Паркарство

- - 2 -
7.

Лековито и зачинско биље

- - - 2
8.

Повртарство

- - 1 2
9.

Биодекорација

- - 1+2 1+2
10.

Заштита биља

- - 1 -
11.

Организација са менаџментом

- - - 2
12.

Практична настава

60 6+60 5+60 5+60

В. Изборни предмети

1.

Грађанско васпитање/Верска настава

1 1 1 1