Произвођач прехрамбених производа

Образовни профил: Оператер у прехрамбеној индустрији

(стари назив: Произвођач прехрамбених производа)

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Област: Производња и прерада хране

Трајање образовања: три године

Стручњаци овог профила обављају послове у производњи шећера, кекса, брашна, уља. 

У току школовања изучава се велики број технологија (производња безалкохолних пића, какаоа, уља, бомбонских производа, шећера).
Са дипломом производјача прехрамбених производа могу се обављати послови у :

  • фабрици кекса
  • фабрици шећера
  • фабрици бомбона
  • фабрици воћа и поврћа
  • рад у трговини прехрамбених производа.

Наставак школовања:

  • четврти разред за прехрамбеног техничара
  • специјализација за поједине области рада
  • виша технолошка - прехрамбени смер


Завршни испит на крају трогодишњег школовања полаже се по Упуству министра просвете.

Нови наставни план: