Месар

  • Штампа

Месар

Подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране

Област: производња и прерада хране

Трајање образовања: три године

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за образовни профил МЕСАР је оспособљавање ученика за обраду, прераду меса и продају меса и месних прерађевина.

 

                Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

·       примену теоријских знања у практичном контексту;

·       ефикасан рад у тиму;

·       преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

·       благовремено реаговање на промене у радној средини;

·       препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;

·       примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

·       примену мера заштите животне средине у процесу рада;

·       употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 


 

I

II

III

 

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Т

В

ТН

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

11

2

0

8

0

0

9

0

0

1.

Српски језик и књижевност

3

 

 

2

 

 

2

 

 

1.1

____________језик и књижевност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Српски језик као нематерњи језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Страни језик I

2

 

 

2

 

 

1

 

 

4.

Физичко васпитање

2

 

 

2

 

 

2

 

 

5.

Математика

2

 

 

2

 

 

1

 

 

6.

Историја

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

 

 

 

 

 

8.

Географија

 

 

 

 

 

 

1

 

 

9.

Екологија и заштита животне средине

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10.

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

 

 

1

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

9

3

6

7

1

14

5

2

14

11.

Физика

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Хемија

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Исхрана људи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Операције и мерења у месарству

2

1

 

 

 

 

 

 

 

15.

Сировине у месарству

2

2

6

 

 

 

 

 

 

16.

Обрада меса

 

 

 

3

 

14

 

 

 

17.

Здравствена безбедност хране

 

 

 

2

1

 

 

 

 

18.

Објекти и опрема у месарству

 

 

 

2

 

 

 

 

 

19.

Прерада меса

 

 

 

 

 

 

3

 

14

20.

Тржиште и промет меса

 

 

 

 

 

 

2

 

 

21.

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

0

0

2

0

0

2

0

0

1.

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2.

Изборни предмети према програму образовног профила

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Укупно:  А1+A2+Б

21

5

6

17

1

14

16

2

14


 


 Фонд часова изборних предмета по разредима

Рб

Изборни предмет

РАЗРЕД

I

II

III

Стручни предмети

1.

Аграрни туризам

 

1

1

2.

Основе угоститељства

 

1

1

3.

Припрема јела са жара

 

1

1

4.

Националне кухиње

 

1

1

Општеобразовни предмети

1.

Страни језик

 

1

1

2.

Изабрани спорт

 

1

1

3.

Историја (одабране теме)

 

 

1

4.

Етика

 

 

1

5.

Логика

 

 

1

6.

Математика

 

 

1

7.

Географија хране

 

1

1

8.

Аграрна географија

 

1

1

9.

Географија сточарства

 

1

1

10.

Ликовна култура

 

1

1

11.

Музичка култура

 

1

1

12.

Биологија

 

1

1