Цвећар-вртлар

ЦВЕЋАР-ВРТЛАР

Цвећар-вртлар је занимање које пружа ученицима могућност да стекну основна знања из области цвећарства, декоративне дендрологије, расадничарства, лековитог и зачинског биља, технике и механизације у области хортикултуре, у подизању и нези зелених површина, организацији производње и продаје цвећа, украсног шибља, дрвећа, пузавица...

Школовање траје три године. У току школовања ученици кроз стручне предмете упознају технологију рада, алат, машине и опрему који се у раду користе, услове за производњу цвећа, лековитог биља, поврћа, шибља и дрвећа, упознају технике рада и практично се оспособљавају за њихово извођење.

 У 1, 2 и 3 разреду ученици једном недељно практично раде у школском парку или економији школе, стакленицима и пластеницима за производњу цвећа и поврћа, цвећарама у граду, а под стручним надзором искусних инжењера, техничара и радника. 

Такође, програмом су предвиђене посете специјализованим сајмовима, изложбама цвећа и садног материјала, лишћара и четинара.

 На крају школовања ученици полажу завршни испит.

Након завршетка школовања цвећар-вртлар може да 

ради у:

• Расадницима

• Националним парковима

• Јавним парковима

• Градском зеленилу

• Комуналним предузећима

• Ботаничким баштама

Након завршетка школовања цвећар-вртлар може да настави школовање:

• Уписивањем високих школа 

• Доквалификацијом за образовни профил техничар хортикултуре

• Школовањем уз рад (специјализација V степен)

 

Нови наставни план:

Стручни предмети

 

 Стари наставни план за цвећара - вртлара

р.б.

Наставни предмети

   I

   II

  III

А. Општеобразовни предмети

1.

Српски језик и књижевност

3

2

2

2.

Страни језик

2

2

2

3.

Историја

3

-

-

4.

Географија

2

-

-

5.

Физичко васпитање

2

2

2

6.

 Математика

1

-

-

7.

 Рачунарство и информатика

-

-

8.

Физика

2

-

-

9.

 Хемија

2

-

10.

 Ботаника

1

-

-

11.

 Устав и права грађана

-

-

1

Б. Стручни предмети

1.

 Цвећарство

  3+2

3+2

3 +1

2.

 Дендрологија са расадничарством

     -

2

2+1

3.

 Пољопривредна техника

     -

2+1

-

4.

 Подизање и нега зелених површина

     -

2+2

-

5.

 Повртарство

     -

2+2

-

6.

 Лековито и зачинско биље

-

-

2+1

7.

 Заштита биља

-

-

2+1

8.

 Организација производње и продаје

-

-

2

9.

Практична настава

6+60

7 +60

8+60

  В. Изборни предмети
     

1.

Грађанско васпитање/Верска настава

1

1

1