• od_anatomije (1).JPG
 • od_anatomije (2).JPG
 • od_anatomije (3).JPG
 • od_anatomije (4).JPG
 • od_anatomije (5).JPG
 • od_anatomije (6).JPG
 • od_anatomije (7).JPG
 • od_anatomije (8).JPG
 • od_anatomije (9).JPG
 • od_anatomije (11).JPG
 • od_anatomije (13).JPG
 • od_anatomije (14).JPG
 • od_anatomije (15).JPG
 • od_anatomije (16).JPG
 • od_anatomije (17).JPG
 • od_anatomije (18).JPG
 • od_anatomije.JPG
 • od_anatomije00.JPG
 • od_anatomije005.JPG

 - датум 25.03. и 27.03.2020.

-наставна јединица ФАЗЕ У МЕТАБОЛИЗМУ

-наставна јединица се налази у ХЕМИЈИ за ЧЕТВРТИ РАЗРЕД или у било ком уџбенику из биохемије

-скицу фазе у метаболизму имате у свескама, а објашњење прочитајте у горе наведеним уџбеницима

-на линку погледајте о метаболизму организма

https://www.youtube.com/watch?v=A0Kc7dRifZo


-датум 25.03. и 27.03.2020.

-наставна јединица ФАЗЕ У МЕТАБОЛИЗМУ
-наставна јединица се налази у ХЕМИЈИ за ЧЕТВРТИ РАЗРЕД или у било ком уџбенику из биохемије
-скицу фазе у метаболизму имате у свескама, а објашњење прочитајте у горе наведеним уџбеницима
-на линку погледајте о метаболизму организма

-датум 01.04. и 03.04.2020.
 
-наставна јединица Гликолиза и Кребсов циклус
 
-глукоза настала варењем скроба или хидролизом олигосахарида разлаже се процесом који је познат под именом ГЛИКОЛИЗА
-код анаеробних организама, али и у мишићима кичмењака крајњи производ је лактат(анјон млечне киселине)
-код аеробних крајњи производ је пируват(који даље улази у трећу фазу метаболизма)
-Кребсов циклус погледајте у књизи на страни број 143
-препишите у свеске
Поздрав