„Препознај демократске компетенције“

Прва организована активност у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе је радионица „Препознај демократске компетенције“ коју су радили ученици Марија Мартиновић, Ивана Здравковић, Филип Благојевић и Јован Јовичић, са представницима Ученичког парламента, одељењем I/5, наставницима и родитељима. Циљ радионице је био упознавање родитеља, ученика и наставника са компетенцијама за демократску културу, на који начин њихова примена у настави, ваннаставним активностима и локалном окружењу може да допринесе повећању квалитета образовања, јачању школског етоса и спровођењу заједничких активности уз поштовање различитости.

Желели бисмо да искажемо велику захвалност родитељима, ученицима и наставницима, који су активно учествовали у раду, издвојили своје време и омогућили школском тиму да успешно реализује планирану активност.