Демократска култура у школама

Школа је у пројекту „Подстицање демократске културе у школама“  у оквиру програмског оквира Европске уније и Савета Европе у партнерству са Министрарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Општи циљ пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем демократске културе у систему формалног образовања применом стандарда. Специфични циљеви су подизање нивоа знања и свести међу наставницима, ненаставним кадром, ученицима, родитељима и локалним заједницама о концепту, политикама и пракси о добробити демократске културе и инклузивног образовања. Оснаживање капацитета школа да отклоне предрасуде, дискриминаторски приступ и да решавају случајеве насиља. 17. новембра у хотелу „Метропол“ у Београду, школски тим је присуствовао Конференцији о демократској култури у школама, на којој је започет рад на изради акционог  плана за  организовање активности у оквиру пројекта. 

dk3 dk1 

dk2