• dodeladiploma (1).jpg
  • dodeladiploma (2).jpg
  • dodeladiploma (3).jpg
  • dodeladiploma (4).jpg
  • dodeladiploma (6).jpg
  • dodeladiploma (7).jpg
  • dodeladiploma (8).jpg

Обавештење о обустави конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

          Обавештавамо вас да је директор Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу донео Одлуку број 1005 од 19.3.2020. године, којом обоуставља Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за попуну упражњених радних места и то: наставник стручних предмета ветеринарске струке (два извршиоца), спремачица у школи, домар-мајсктор одржавања, наставник стручних предмета прехрамбене струке, васпитач у дому ученика, спремачица у дому ученика, возач-руковалац пољопривредном механизацијом, помоћни радник-радник у школској радионици, узгајивач домаћих животиња и магационер/економ, објављен у публикацији „Послови“ број 873 од 18.3.2020. године, због постојања опасности од ширења заразне болести COVID-19 и увођења ванредног стања на територији Републике Србије.

Након престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и ванредног стања на територији Републике Србије, конкурс ће бити поново расписан.

Одлуку о обустави можете погледати овде.