Подстицање демократске културе - извештај о самовредновању пројекта

Дана 30. јануара 2019. године школу је посетила Тијана Јокић, локална координаторка пројекта "Подстицање демократске културе у школама" у коме школа учествује од септембра 2017. године о чему је већ писано на овом месту. Циљ посете је био вредновање организованих активности и разговор са члановима школског тима, наставницима и васпитачима у дому ученика као и са осталим запосленима у школи.

Овде можете погледати презентацију - извештај о самовредновању досадашњих пројктних активности.

Школски тим