• republicko_vet00.jpg
  • republicko_vet01.jpg
  • republicko_vet06.jpg
  • republicko_vet07.jpg
  • republicko_vet08.jpg
  • republicko_vet09.jpg
  • republicko_vet10.jpg

OБАВЕШТЕЊЕ за чланове ученичког парламента

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

НВО ,,Urban Stream'' са којом је школа потписала прококол о сарадњи за учешће у пројекту "Имам само једну кожу !'' организује обуке о дискриминацији, методама реаговања и превенције вршњачког насиља.

Назив обуке:

YOUth, speak up! Изрази свој став!                                                                                                                                                                                                   

Обука траје сат и по ( 2 школска часа) ; укупно трајање обуке 10 сесија (реализованих у 5-10 дана). Тачно време реализације обуке саопштиће накнадно реализатор обуке.

Молимо заинтересоване чланове Ученичког парламента, да се до 28.9.2018.год. јаве педагогу школе како би добили пријавни лист који треба да попуне и сагласност коју попуњавају њихови родитељи.

Нако завршене обуке, ови ученици ће бити обучени да едукују своје вршњаке.

Педагог школе

Драгана Радовановић

 

 

ПЛАН ОБУКЕ

YOUth, speak up! Изрази свој став!

                                                                                                                                                                                                              

 

Трајање сесије:                              1 сесија, сат и по (2 школска часа)                                                                     

Укупно трајање обуке:              10 сесија (реализованих у 5-10 дана)

Ред.бр.

настав-

не теме

Број сесија

Наставна јединица: садржај програма - тема

Циљеви и задаци тема

Тип часа

Облици рада

Методе рада

Потребна средства

I тема

2

Да се упознамо

Упознавање учесника са програмом рада, омладинским радом, НФО и радом удружења. Међусобно упознавање чланова групе.

Радионица

Групни рад

Презентација, дијалог, игре размрдавања, игре упознавања, асоцијације

Бели папири А4, хемијске, фломастери.

Карте. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Вршњачко насиље

Упознавање са појавним облицима, подела насиља по нивоима   према Протоколу

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

   

II тема

2

Асертивни говор, активно слушање Вербална и невербална комуникација

Упознавање са облицима говора и слушања, како примамо информације, поспешивање вештина комуницирања

Радионица

Групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, игре изградње групе, едукативне игре, тестови, игра улога

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Пост-ит блокчић.

Папири А4 у боји.

Маказе.

Основни елементи комуникације

Упознавање са процесом комуникације, поспешивање вештине комуницирања

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

III тема

2

Конфликти

Упознавање са појмом конфликта, фазама развоја конфликта, узроцима конфликта

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, игре размрдавања, игре изградње групе, едукативне игре, тестови, игра улога, креативни рад, друштвене игре

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Реаговање у конфликтима

Начини реаговања и исходи конфликта. Стилови решавања конфликта.

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

IV тема

2

Стереотипи и предрасуде Принципи недискриминације

Упознавање ученика са терминима и појмовима предрасуда и стереотипа и њихове повезаности са дискриминацијом Упознавање са основним одликама и дефиницијом дискриминације, појавним облицима и њено препознавање

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, бреинсторминг,

игре размрдавања, игре изградње групе, едукативне игре, игра улога, креативни рад, ставометар, акваријум

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Пост-ит блокчић.

Папири А4 у боји.

Маказе.

Основна људска права

Упознавање са основним људским правима

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

В тема

2

Вршњачка едукација

Упознавање са вршњачком едукацијом, методама, одликама

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, бреинсторминг,

игре размрдавања, игре изградње групе, едукативне игре, игра улога, креативни рад

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Пост-ит блокчић.

Папири А4 у боји.

Маказе.

Вршњачки едукатори

Одлике вршњачких едукатора, проба радионица

Радионица

 

Реализатор програма:               Маја Марић, координаторка програма

                                               Urban Stream