• republicko_vet00.jpg
  • republicko_vet01.jpg
  • republicko_vet06.jpg
  • republicko_vet07.jpg
  • republicko_vet08.jpg
  • republicko_vet09.jpg
  • republicko_vet10.jpg

Пројекат: „Обука ученика за органско воћарство“,

Школи је одоборен пројекат „Обука ученика за органско воћарство“, финансиран од Националне агенције Темпус за европски образовни програм мобилности ЕРАЗМУС+ под референтним бројем (2018-1-РС01-КА102-000213). Пројектат подразумева учешће 12 ученика, који у школској 2018/2019. години уписују трећи и четврти разред образовног профила пољопривредни техничар.

Пројект подразумева боравак ученика, три наставника и обуку која има за циљ савладавање основних знања и вештина за подизање органског воћњака у месту Валандово - Македонија, у трајању од 14 дана.

Обавештавамо ученике о постављању конкурса и молимо вас да се пријавите одељењским старешинама у року који је предвиђен конкурсом.