Смештај ученика у дом за школску 2019/20.годину

 

СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА

Право на смештај у дом имају редовни ученици школе чије место пребивалишта није у седишту дома ученика.

Пријем у дом, као и критеријуме за смештај ученика прецизиран је конкурсом.

Погледајте

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ:

МУШКИ КАНДИДАТИ

ЖЕНСКИ КАНДИДАТИ

Објављене 23.08.2019. године

 

РАНГ ЛИСТЕ

ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА У ДРУГОЈ РАСПОДЕЛИ:

МУШКИ КАНДИДАТИ

ЖЕНСКИ КАНДИДАТИ

Објављене 29.08.2019. године

 

 Обавештење

 

  1. Усељење и потписивање уговора за ученике првог разреда биће 01.09.2019. године у дому ученика у периоду од 09,00 до 13,00 часова.
  2. Усељење и потписивање уговора за ученике осталих разреда је 01.09.2019. године у периоду од 14,00 до 18,00 часова.

Приликом усељења са собом понети:

  • лекарско уверење не старије од 15 дана,
  • доказ о уплати за септембар 2019. године (ученици првог разреда примерак уплатнице добиће приликом потписивања уговора).

Уговор потписују родитељи или старатељи (старатељи морају доставити доказ о старатељству).

Примерак уплатнице за ученике другог, трећег и четвртог разреда можете погледати овде.