ЈН-5/2017- набавка електричне енергије

Предмет јавне набавке 5/2017 је набавка електричне енергије за потпуно снабдевање

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношенње понуда