ЈН-4/2017-набавка средстава за хигијену

Предмет јавне набавке 4/2017 је набавка средстава за одржавање хигијене у школи

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношенње понуда