ЈН-3/2017-набавка горива за моторна возила

Предмет јавне набавке број 3/2017 је набавка горива за моторна возила

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда