ЈН_9_2-2019-ђачке екскурзије

Jавне набавка број 9-2/2019

Ђачке екскурзије - поновљени поступак

27.05.2019.

pdffile 8 Одлука о обустави поступка

 

10.05.2019.

pdffile 8 Одлука о додели уговора

 

25.04.2019.

pdffile 8 Позив за подношење понуде

pdffile 8 Конкурсна документација