ЈН_9_1-2019-ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ- поновљени поступак

Jавне набавка број 9-1/2019

Ђачке екскурзије - поновљени поступак

24.04.2019.

Обавештење о обустави поступка

05.04.2019.

Одлука о обустави поступка

26.03.2019.

pdffile 8 Позив за подношење понуде

pdffile 8 Конкурсна документација